Back to top

האוניברסיטה העברית בירושלים

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרויקטים שונים כמו אוצרות האוניברסיטה העברית, מחלקת משפטים, מרכז סרטן הלבלב ועוד אתרים

בחמש השנים האחרונות הפכנו להיות ספקי פיתוח עבור האוניברסיטה העברית, כאשר בכל התקופה הזו הזדמן לנו להכיר את מחלקת המחשוב של האוניברסיטה העברית ירושלים ומחלקות שונות. 

בין הפרויקטים המובילים הקמנו את האתר החדש של אוצרות האוניברסיטה העברית, פרויקט מרתק משותף בין הדסה עין-כרם לאוניברסיטה העברית, בסוף שנת 2017 נעלה לאוויר את הפרויקט החדש של מחלקת המשפטים ועוד פרויקטים קטנים נוספים. 

התנהלות מול ארגונים וגופים גדולים
בעשור האחרון אנחנו מנהלים קשרים איכותיים עם ארגונים, עמותות ומותגים גדולים מתחומים שונים. הקשר נעשה ברמה היומית בתמיכה מלאה של מנהל פרויקט יחד עם צוות ייעודי של מתכנתים ומעצבים.
המרכז לחקר סרטן הלבלב - בפיתוח

אתר תוכן מקיף ותדמית עבור המכון לחקר סרטן הלבלב מטעם האוניברסיטה העברית בשיתוף עם הדסה עין כרם. האתר מציג תכנים רבים אודות פעילות המרכז, צוות המרכב, תורמים ועוד מידע רב. 

כתב העת של הפקולטה למשפטים

אתר דרופל 8 חדש המציג כרכים וגליונות מרובים עבור כתב העת של הפקולטה למשפטים. האתר מאפשר יצירת מארג מורכב המקשר בין ישויות שונות לכדי מבנה המזכיר כרכים וגליונות משפטיים, כל שחוויית המשתמש באתר נעימה וקולחת.