Back to top

בית הספר הניסויי הדסה עין כרם

בית הספר הניסויי הדסה עין כרם בפיתוח ריזונט בניית אתרי אינטרנט איכותיים

בית הספר הניסויי הדסה עין כרם

פרויקט פנימי לביה״ס הניסויי הדסה עין כרם

בית הספר של מחלקות הילדים בבית החולים הדסה עין כרם הוא בית ספר ניסויי ורב-תרבותי הנותן מענה לילדים חולים בגילאי 3–21 המאושפזים במחלקות הילדים השונות, מבלי הבדלי דת, גזע ומין. בית הספר דוגל בגישה הוליסטית אשר רואה את הילד בתוך המסגרת המשפחתית שלו, ומשתף את המלווים אותו בפעילות היומיומית.

בשנת 2016 פנו אלינו מבית הספר עם צורך בהקמת מערכת פנימית, אלא שכיוון שהיו לה צרכים ייחודיים ומאפיינים המתאימים רק לשיטת העבודה של בית הספר, החלטנו לבנות את המערכת תוך שימוש בדרופל כמערכת ניהול, זאת בעיקר בשל הגמישות הרבה והמודולריות של המערכת. מדובר בפרויקט פנימי, שאינו זמין לגולש מבחוץ, עם רמת אבטחה מאד גבוהה. פרויקט מרתק ויחיד מסוגו. 

המערכת מאפשר לצוות בית הספר ניהול מלא של כלל פעילות הצוות, לרבות דוחות, יומני פעילות המנוהלים על ידי אנשי הצוות עצמם, מידע מקיף אודות התלמידים עם יכולת שליפת נתונים מהירה במיוחד ועוד המון כלים!